Przewodnik rozwiązań błędów związanych z grą

Wykonaj poniższe kroki, aby podczas działania gry nie występowały błędy.

While testing, make sure to always launch the game from the official launcher. Błędy są często efektem uruchamiania gry za pomocą skrótów użytkownika itp.

1. Zweryfikuj łączność z usługą Easy Anti-Cheat

Upewnij się, że masz dostęp do sieci Content Distribution Network, korzystając z poniższych łączy.

Powinien pojawić się następujący komunikat: „OK: połączono” („OK: connection successful”)

Jeżeli żadne z łączy nie wyświetli oczekiwanego komunikatu, upewnij się, że nic nie blokuje Twojego połączenia internetowego. W razie konieczności dodaj usługę Easy Anti-Cheat i katalog z grą do listy wyjątków zapory lub tymczasowo wyłącz zaporę. Czasami problemy z połączeniem są spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami routera sieciowego. W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.

2. Zaktualizuj system Windows

Może brakować plików systemowych wymaganych przez grę. Najpierw upewnij się, że Twój system ma zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje.

Następnie zainstaluj najnowsze pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++. https://support.microsoft.com/en-gb/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Na końcu uruchom następujące polecenie jako administrator, aby naprawić uszkodzone pliki systemowe. sfc /scannow

Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi uruchomienia polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

3. Zaktualizuj grę

Uszkodzona instalacja usługi Easy Anti-Cheat również może powodować błędy. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku, aby naprawić usługę Easy Anti-Cheat.

4. Zamknij wszystkie zbędne programy

Niektóre programy na Twoim komputerze mogą kolidować z używaną przez Ciebie grą lub usługą Easy Anti-Cheat. Zamknij wszystkie pozostałe programy niezwiązane z systemem Windows. Może być konieczne wykonanie zimnego rozruchu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi wykonania zimnego rozruchu.

5. Zajmij się programem antywirusowym

Przyczyny wystąpienia błędów mają często związek z wirusem, który zainfekował Twój system. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie kompletnego skanowania antywirusowego systemu. Jeżeli nie masz programu antywirusowego lub od jakiegoś czasu jest ono nieaktualne, możesz użyć oprogramowania wymienionego w przewodniku rozwiązywania problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

Jeżeli skanowanie nie wykaże żadnych problemów, może się okazać, że błąd ma związek z programem antywirusowym lub podobnym oprogramowaniem, które zostało uszkodzone i błędnie blokuje usługę Easy Anti-Cheat. Zwykłe wyłączenie takiego programu nie musi oznaczać, że całkowicie przestanie on kolidować z grą . Tymczasowo odinstaluj wszelkie tego typu oprogramowanie w celu sprawdzenia, czy nastąpi uruchomienie gry. Jeżeli gra uruchomi się bez żadnych problemów, dodaj jej katalog instalacji do listy wyjątków. Instrukcje dotyczące tej czynności zazwyczaj znajdują się na stronie producenta oprogramowania. Niektóre z nich są również wymienione w przewodniku zgodności z oprogramowaniem antywirusowym.

Jeżeli żaden sposób nie pomógł...

Jeżeli zamieszczone tutaj porady nie pomogły w rozwiązaniu błędu związanego z grą, Twój system operacyjny jest najprawdopodobniej poważnie uszkodzony; w grę wchodzi również awaria sprzętowa. Jeżeli zdarzały się już losowe awarie systemu, zdecydowanie zalecamy zainstalowanie systemu Windows od nowa. To rzecz jasna drastyczny krok, który zagwarantuje jednak, że nic nie będzie kolidować z działaniem gry.

Możesz także poprosić nas o pomoc, wysyłając zgłoszenie z żądaniem wsparcia technicznego.