Konkretne błędy

Niniejsza strona zawiera szczegółowe rozwiązania bardzo konkretnych scenariuszy błędów. Jeżeli nie ma tutaj Twojego problemu, przejdź do przewodnika rozwiązań.

Uszkodzona pamięć

Wykryto, że kod gry w pamięci został uszkodzony. To bardzo rzadko występujący błąd, który może się pojawić wówczas, gdy fizycznie zainstalowane kości pamięci RAM są wadliwe i aktywnie uszkadzają pamięci czasu wykonywania.

Nieznany plik gry

Nieznany plik nie będący częścią zainstalowanej gry, który został wczytany z katalogu zawierającego grę.

Usuń niezgodny plik z katalogu instalacyjnego gry.

Najpierw wyłącz uruchomioną grę , a następnie usuń plik znajdujący się w katalogu z grą. Po usunięciu pliku uruchom ponownie grę .

Nieznany plik systemowy

Gra wczytała plik systemowy .dll, który nie przeszedł testu integralności. Ten błąd sygnalizuje uszkodzenie występujące na poziomie systemu.

Napraw brakujące lub uszkodzone pliki systemowe.

Uruchom następujące polecenie jako administrator, aby naprawić uszkodzone pliki systemowe. sfc /scannow

W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących tej czynności należy odwiedzić następujący adres. https://support.microsoft.com/en-us/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system-files

Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi uruchomienia polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

Zaktualizuj system Windows.

Należy się upewnić, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows.

Usuń infekcje wirusowe.

Ten błąd może oznaczać, że system jest zainfekowany wirusem. Jeżeli błąd nadal występuje, zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie kompletnego skanowania antywirusowego systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi usuwania złośliwego oprogramowania z systemu.

Wykryto debuger

Ten błąd występuje, gdy usługę uruchamiania gry włączono za pomocą debugera. Usługa Easy Anti-Cheat wymaga korzystania z usługi uruchamiania gry, która nie jest debugowana.

Wykryto przekierowanie '.local'

Ten błąd występuje, gdy katalog z grą zawiera plik DotLocal (.local) przekierowujący do pliku wykonywalnego gry. Usunięcie pliku pozwoli naprawić błąd.

Wyłączone wymuszanie podpisów sterowników

Usługa Easy Anti-Cheat wymaga, aby wymuszanie podpisów sterowników było uruchomione.

Włącz wymuszanie podpisów sterowników

Aby włączyć wymuszanie podpisów sterowników, uruchom następujące polecenia jako administrator i uruchom ponownie system Windows.

 • bcdedit -set TESTSIGNING OFF
 • bcdedit -set NOINTEGRITYCHECKS OFF

Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi uruchomienia polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

Użycie poleceń nie pomogło?

Jeżeli z jakiegoś powodu te polecenia nie działają, możesz również wykonać poniższe kroki, aby uruchomić wymuszanie podpisów sterowników.

 1. Wybierz przycisk "Start".
 2. Wpisz "Uruchamianie".
 3. Wybierz opcję "Zmień zaawansowane opcje uruchamiania".
 4. W sekcji "Uruchamianie zaawansowane\” wybierz opcję \”Uruchom ponownie teraz".
 5. Wybierz opcję "Rozwiąż problemy".
 6. Wybierz opcję "Opcje zaawansowane".
 7. Wybierz opcję "Ustawienia uruchamiania".
 8. Wybierz opcję "Uruchom ponownie".
 9. Pojawi się menu, w którym możesz nacisnąć klawisz „7” na klawiaturze i wybrać opcję "Włącz wymuszanie podpisów sterowników".

Włączone debugowanie jądra

Usługa Easy Anti-Cheat nie uruchomi się, jeżeli debugowanie jądra jest włączone.

Wyłącz debugowanie jądra.

Aby wyłączyć debugowanie jądra, uruchom następujące polecenie jako administrator i uruchom ponownie system Windows. bcdedit -set DEBUG OFF

Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi uruchomienia polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

Wyłączona funkcja Kernel Patch Protection

Kernel Patch Protection to mechanizm zabezpieczeń 64-bitowej wersji systemu Windows, którego nie można wyłączyć ręcznie, dlatego jedyną możliwą przyczyną powstania tego błędu jest infekcja spowodowana przez wirus typu rootkit. Jeśli masz do czynienia z tym błędem, zdecydowanie doradzamy ponowną instalację systemu Windows.

Wykryty tryb awaryjny systemu Windows

Usługa Easy Anti-Cheat nie może działać w trybie awaryjnym systemu Windows. Użyj standardowego trybu rozruchu systemu Windows.

Niepowodzenie weryfikacji certyfikatu podpisywania kodu

Aby naprawić błąd, zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje systemu Windows. Jeśli problem nie ustąpił, upewnij się, że używane przez Ciebie oprogramowanie antywirusowe jest aktualne.

Ręcznie zaimportuj te certyfikaty.

Jeżeli powyższe instrukcje nie okazały się pomocne, jedynym pozostałym rozwiązaniem może okazać się ręczne zaimportowanie certyfikatów głównych GlobalSign "CodeSign" i "EV CodeSign".

Załadowano narzędzie hakerskie

Do systemu załadowano narzędzie hakerskie. Zamknij program wymieniony w komunikacie o błędzie i spróbuj ponownie uruchomić grę.
Jeżeli błąd nie ustąpił, wykonaj zimny rozruch systemu Windows.

Game Security Violation

The game process or system's integrity has been compromised and the game will exit. This is usually caused by outdated or insecure background third party software. To resolve this, update or disable background third party software and restart your PC.