Zweryfikuj instalację Easy Anti-Cheat

Może okazać się, że zewnętrzne oprogramowanie osób trzecich zmodyfikowało instalację usługi Easy Anti-Cheat, przez co usługa ta nie będzie w stanie prawidłowo obsługiwać gry . Sprawdź, czy usługa Easy Anti-Cheat jest uruchomiona na Twoim komputerze zgodnie z poniższym opisem.

  1. Uruchom wiersz polecenia. Możesz potrzebować uprawnień administracyjnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym przewodniku dotyczącymi uruchomienia polecenia z uprawnieniami administracyjnymi.

  2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter. services.msc

  3. Na liście usług odszukaj Easy Anti-Cheat i dwukrotnie kliknij tę pozycję.

  4. Jeżeli Typ uruchomienia tej usługi ma status „Wyłączony” („Disabled”), zmień go na „Ręczny” („Manual”) i zastosuj te ustawienia.

  5. Możesz teraz zamknąć menu.