Aktualizacja usługi

Wykryto nieaktualną wersję pliku wykonywalnego usługi Easy Anti-Cheat i wymagana jest aktualizacja. Aby móc zaktualizować usługę Easy Anti-Cheat, wymagane jest posiadanie uprawnień administratora.

Aktualizacje usługi powinny odbywać się automatycznie, jednak w niektórych przypadkach może się to nie udać. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zaktualizować usługę ręcznie. Wystarczy, że zrobisz to tylko dla wszystkich gier.

Instrukcje instalacji

  1. Pobierz aktualną wersję usługi za pośrednictwem poniższego linku: EasyAntiCheat.exe.

  2. Skopiuj pobrany plik EasyAntiCheat.exe do folderu: „C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\” (lub „C:\Program Files\EasyAntiCheat\”), aby zastąpić istniejący plik wykonywalny.

  3. Uruchom grę normalnie.