Gromadzenie dzienników systemu

Dzienniki systemu mogą pomóc zespołowi Easy Anti-Cheat w rozwiązaniu Twoich problemów. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać odpowiednie dzienniki systemu.

Dzienniki Easy Anti-Cheat

Find the Easy Anti-Cheat log files for the game in the folder located at C:\Users\<username>\AppData\Roaming\EasyAntiCheat\

Dzienniki Process Monitor

  1. Pobierz narzędzie Process Monitor ze strony Microsoft TechNet.

  2. Wyodrębnij plik ProcMon.exe do dowolnego katalogu.

  3. Uruchom plik ProcMon.exe.

  4. Narzędzie ProcMon.exe. automatycznie rozpocznie rejestrowanie po uruchomieniu. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij raz ikonę "Capture".

  5. Usuń wszelkie już zarejestrowane wydarzenia, klikając ikonę "Clear".

  6. Tuż przed uruchomieniem gry kliknij ponownie ikonę "Capture", aby rozpocząć rejestrowanie.

  7. Gdy proces gry dobiegnie końca lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, naciśnij ikonę "Capture", aby zatrzymać rejestrowanie.

  8. Kliknij ikonę "Save" i pamiętaj o wybraniu opcji "All Events".

  9. Odszukaj plik w Eksploratorze Windows i skompresuj go.

  10. Wyślij plik .zip do zespołu wsparcia Wsparcie Easy Anti-Cheat w celu przeprowadzenia dalszej analizy.