Instalacja, dezinstalacja lub naprawa Easy Anti-Cheat

The Easy Anti-Cheat service is typically installed automatically with each game, and uninstalled automatically when the last game using Easy Anti-Cheat is removed from your system.

You can also install the service manually. To do so navigate to the "EasyAntiCheat" folder inside of the game's installation folder and locate "EasyAntiCheat_Setup.exe". Launch it as administrator and choose 'Install'.

Jeżeli z jakiegoś powodu zainstalowana przez Ciebie usługa Easy Anti-Cheat ulegnie uszkodzeniu, możesz ją naprawić, wykonując te same czynności i wybierając na końcu opcję „Napraw” („Repair”).

Usługa Easy Anti-Cheat jest dezinstalowana razem z grą. Możesz również samodzielnie usunąć tę usługę z systemu, wykonując powyższe kroki i wybierając na końcu „Odinstaluj” („Uninstall”).