Inne przewodniki rozwiązywania problemów

Prawa administracyjne wiersza polecenia

Niektóre czynności niezbędne do rozwiązywania problemów i naprawy systemu mogą wymagać uprawnień administracyjnych.

Instrukcje dotyczące systemów Windows 8 i 10: https://www.howtogeek.com/194041/how-to-open-the-command-prompt-as-administrator-in-windows-8.1/

Instrukcje dotyczące starszych wersji: https://www.askvg.com/guide-different-ways-to-open-command-prompt-as-administrator-in-windows/

Jeżeli twoje konto użytkownika nie posiada uprawnień administracyjnych, skontaktuj się ze swoim administratorem systemu.

Zimny rozruch

Niektóre czynności niezbędne do rozwiązywania problemów i naprawy systemu mogą wymagać wykonania zimnego rozruchu.

Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia jako administrator. shutdown /s /f /t 0

Zaktualizuj grę